Skip to content Skip to footer

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY

„Program MALUCH+ 2021”

„Utworzenie i dofinansowanie miejsc opieki w żłobku”

DOFINANSOWANE 123 840, 00 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ 153 000,00 zł

Informujemy Państwa, że Żłobek EduMontessori Żyrafa prowadzony przez Dom EduMontessori – Donata Sulikowska został zakwalifikowany do programu „Maluch+ 2021”. Miesięczna kwota dofinansowania wynosi 80 zł, okres dofinansowania trwa od 1.09.2021 do 31.12.2021.

W budynku przedszkola planowane jest utworzenie grupy żłobkowej na 12 dzieci. Zakres prac obejmuje: remont sali (malowanie oraz naprawa nawierzchni na podłodze), zakup i montaż wyposażenia 1 sali, zakup sprzętu kuchennego, zakup pomocy do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych oraz montaż placu zabaw (nawierzchnia, urządzenia i ogrodzenie).