Skip to content Skip to footer

PRZEDSZKOLE EDUMONTESSORI

MISJA PRZEDSZKOLA EDUMONTESSORI

Tworzymy w przedszkolu przyjazne więzi i uczymy dzieci jak budować relacje. Rozmawiamy o emocjach i dajemy każdemu przestrzeń do rozwoju, wypowiadania się, do bycia usłyszanym i bycia sobą.

W ten sposób młodzi ludzie uczą się wielu dobrych nawyków i kontaktu z samym sobą, ze swoimi uczuciami i potrzebami. Nawiązują przyjazne relacje z rówieśnikami, a podczas konfliktów dostają wsparcie dorosłego.

Tworzymy przestrzeń do rozwoju dziecka zgodnie z jego potencjałem.

Autorska koncepcja, powstała z połączenia metody Marii Montessori, Porozumienia bez przemocy, Logodydaktyki i Rodzicielstwa Bliskości. Więcej o Idei Bycia tutaj.

Idea Bycia – autorska koncepcja powstała z połączenia metody Marii Montessori i NVC

Idea Bycia odkrywa nowy świat w edukacji. Pozwala dziecku iść własną drogą zgodnie z jego potencjałem, a dorosłemu pokazuje, jak być z drugim człowiekiem z empatią i akceptacją. Wychowujemy dziecko poprzez bycie z nim blisko, ale jednocześnie dając przestrzeń na rozwój samodzielności. Tworzymy i przygotowujemy tak otoczenie, żeby dziecko miało wszystkie przedmioty na wysokości wzroku, tak żeby były dostępne i ciekawe dla młodych ludzi.

Nie można zmusić ziarna do rozwoju i kiełkowania, można jedynie stworzyć warunki zezwalające na to, aby ziarno rozwinęło wszystkie tkwiące w nim możliwości.” – Carl Rogers

Pokazujemy rodzicom, że budowanie bezpiecznych więzi opiera się na zaufaniu i przekonaniu o skuteczności komunikacji, w której dziecko radzi sobie ze stresem, odwołując się do rodzica, następnie się oddalając od niego, gdy się uspokoi. Człowiek jest tak skonstruowany, że do życia i do rozwoju potrzebuje dobrych i bezpiecznych relacji z ludźmi.

Misja EduMontessori

Przygotowujemy dzieci do świata jutra, a rodzicom pomagamy w budowaniu bezpiecznych więzi z dzieckiem.

Wspieramy dziecko w jego naturalnym rozwoju, zgodnie z jego talentami i potencjałem. 

Wspieramy naszych podopiecznych poprzez:

 •  W – wsłuchujemy się, jesteśmy obok z uwagą
 •  S – słuchamy potrzeb
 •  P – parafrazujemy
 •  I – intencja  i kontakt są dla nas ważne
 •  E – empatia i emocje – widzimy i rozmawiamy o nich
 •  R – rozwiązania od dzieci – sprawdzamy i słuchamy
 •  A – akceptacja
 •  Ć – ćwiczenia

Stworzyliśmy Dom EduMontessori, w którym wychowujemy dzieci w wieku od 1 do 6 lat. Tworzymy przyjazną przestrzeń do rozwoju, a my dorośli wspieramy dzieci w tej drodze.

Przedszkole istnieje od 2006 roku i ma ponad 600 absolwentów.

Przedszkole EduMontessori tworzy Donata Sulikowska.

Jestem drugim pokoleniem tworzącym przedszkole.

Nasze początki to marzec 2006 rok, więc to już ponad 15 lat.

Moi najbliżsi współpracownicy to:

 • wicedyrektor Anna Bąkowska Kubiak,
 • dyrektor finansowy Anna Zych,
 • kierownik Michał Sulikowski,
 • pozostałe informacje o przedszkolu i pracownikach w zakładce

 Zaangażowałam się w edukację alternatywną, ponieważ pragnę uwolnić dzieci od ograniczeń, jakie niesie systemowe przedszkole. Skupiam wokół siebie ludzi edukacji, którzy robią to, co odpowiada na potrzeby dzisiejszych dzieci i organizują zajęcia w sposób nowoczesny oraz przygotowują młodych ludzi do życia, nie tylko do następnego etapu edukacji.

Tworzymy miejsce, w którym dzieci zdobywają nie tylko wiedzę, ale przede wszystkim rozwijają kluczowe dla ich przyszłości kompetencje, takie jak rozumienie i nazywanie własnych emocji, inteligencję społeczną, umiejętność rozwiązywania problemów, wyciągania wniosków, interdyscyplinarność, umiejętność podejmowania decyzji, zdolność myślenia projektowego.

Aktywnie uczestniczę w życiu polskiego i międzynarodowego środowiska montessoriańskiego. Jestem członkiem Klubu Dyrektorów Montessori, Forum Montessori Europe oraz Polskiej Rady Montessori, współpracuję z Polskim Instytutem Montessori.

Nasi pierwsi wychowankowie właśnie zdali na studia. Pochwalić się możemy, że jeden z pierwszych naszych podopiecznych Piotr M. zdał właśnie na studia muzyczne w USA w Bostonie. Ucieszyła nas ta wiadomość i serdecznie mu gratulujemy.

Program nauczania i zajęcia dodatkowe.

Przedszkole EduMontessori to miejsce stworzone z myślą o małych dzieciach.

Tworzymy przestrzeń do rozwoju dziecka zgodnie z jego potencjałem. W tym celu powstała IDEA BYCIA, autorska koncepcja stworzona przez Donatę Sulikowską, współzałożycielkę Domu Edumontessori – Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Płocku. Chcemy razem stworzyć przyjazny świat dla dzieci i dorosłych. Wszyscy w społeczności pomagamy sobie tworzyć bezpieczne więzi, kierując się dobrem, miłością i wewnętrznymi potrzebami.

Program Wychowania Przedszkolnego

Program wychowania przedszkolnego realizowany w naszej placówce oparty jest na zagadnieniach pedagogiki Marii Montessori. M. Montessori bardzo podkreślała konieczność i ważność zapewnienia dziecku swobody wyboru i rozwijania samodzielności myślenia. Program ten realizowany jest poprzez pracę wolną każdego dziecka  z pomocami dydaktycznymi.

Program obejmuje 8 podstawowych działów:

Icon

1.

życie codzienne i zasady grzecznościowe
Icon

2.

sensoryka – kształcenie zmysłów
Icon

3.

edukacja językowa
Icon

4.

edukacja matematyczna
Icon

5.

kultura
Icon

6.

wychowanie przez sztukę
Icon

7.

wychowanie religijne
Icon

8.

muzyka i ruch

Poszczególne działy realizowane są poprzez następujące zagadnienia:

 1. Materiał do ćwiczeń praktycznego życiajest odpowiedzią na naturalny pęd dziecka do aktywnego działania. Ćwiczenia z tego działu uczą samodzielności, wytrwałości, wiary we własne siły oraz szacunku do siebie i innych. Częste powtarzanie czynności prowadzi do koordynacji i zharmonizowania gestów dziecka oraz wyuczenia się konkretnych umiejętności potrzebnych w codziennym życiu. Zaszczepiają w dziecku troskę o siebie, o innych i o otoczenie. Te aktywności zawierają wiele zadań, które dzieci obserwują jako naturalny element życia w domu: pranie, prasowanie, nakrywanie do stołu, zmywanie naczyń, układanie kwiatów;
 2. Materiał sensorycznywprowadza w świat wymiarów, powierzchni i brył, umożliwia kształcenie podstawowych pojęć (np. duży/ mały), uczenie się na podstawie doświadczania. Za pomocą specjalnie zaprojektowanych materiałów dzieci uczą się rozpoznawać i selekcjonować wrażenia. Robią to przez dotyk, wzrok, powonienie, smak, słuch i badając własności fizyczne otoczenia. Materiał sensoryczny rozwija umiejętności poznawcze (myślenie, porównywanie, kojarzenie) i koncentrację uwagi;
 3. Pomoce do edukacji językowej służą do wzbogacania słownictwa, nauki pisania, czytania, pomagają zrozumieć poszczególne trudności językowe (np. dwuznaki, zmiękczenia). Język jest niezbędny do egzystencji człowieka. Środowisko Montessori dostarcza bogatego i precyzyjnego słownictwa. „Kiedy dzieci przychodzą do klasy w wieku ok. 3 lat, są obdarzone możliwością najprostszego wzbogacenia słownictwa, jakie nabyły podczas ich krótkiego życia i aby używać go inteligentnie, precyzyjnie i pięknie, stając się świadome jego własności nie dlatego, że je tego nauczono, ale dlatego, że pozwolono im na odkrycie i zbadanie tych własności samodzielnie” (M. Montessori);
 4. Materiał do edukacji matematycznej obejmuje naukę liczenia, wykonywania działań arytmetycznych, a wraz ze wzrostem stopnia trudności i abstrakcji – geometrię i ułamki. Pomoce te pomagają dziecku zrozumieć matematyczne pojęcia przez pracę z konkretnymi zestawami;
 5. Pomoce z działu kultury ukazują dziecku przyrodnicze i kulturowe aspekty naszego świata, zapewniają codzienny kontakt z przyrodą ożywioną i nieożywioną. Dzieci uczą się o innych kulturach przeszłych i obecnych, co pozwala zakwitnąć ich wrodzonemu szacunkowi i miłości do otoczenia, tworząc poczucie solidarności z globalną rodziną ludzką i światem natury;
 6. Wychowanie przez sztukę realizowane poprzez:
 • zajęcia artystyczne i plastyczne, a dla starszych dzieci plastyczno-techniczne,
 • wyjścia do muzeum,
 • zwiedzanie wystaw,
 • zajęcia teatralne w przedszkolu,
 • wyjazdy do kina,
 • słuchanie muzyki klasycznej,
 • uczestnictwo w innych wydarzeniach kulturalnych organizowanych dla dzieci w wieku przedszkolnym na terenie miasta.
 1. Wychowanie religijne realizowane jest poprzez uczestnictwo starszych dzieci w religii oraz wychowanie dzieci w duchu wartości i tradycji chrześcijańskich. Nauka religii opiera się na założeniach Katechezy Dobrego Pasterza;
 2. Muzyka i ruch realizowana w formie zajęć grupowych:
 • muzyczno-rytmicznych rozwijających koordynację ruchową, rozwój poczucia rytmu, ćwiczenia doskonalące grację i koncentrację, naukę odtwarzania melodii, piosenek oraz gry na prostych instrumentach muzycznych,
 • ruchowych, w szczególności gimnastycznych, zapewniających dziecku zaspokojenie naturalnej potrzeby ruchu. W ramach tych zajęć realizujemy edukację zdrowotną poprzez naukę zachowań zdrowotnych oraz zamiłowanie do aktywności ruchowej, w miarę możliwości jak najczęściej na świeżym powietrzu,
 • tanecznych – kształtujących sylwetkę, poczucie własnego ciała, koordynację ruchową i wyczucie rytmu.

ŻŁOBEK EDUMONTESSORI "Żyrafa"

W  Żłobku Montessori opieka nad dzieckiem  prowadzona jest zgodnie z zasadami pedagogiki Marii Montessori. Opiekunki podążają za indywidualnym tempem rozwoju dzieci.

W placówce dzieci przebywają  w „przygotowanym otoczeniu” – aranżacja sal, meble, pomoce Montessori są tak rozmieszczone, by  stymulować  rozwój dziecka. 

Dzięki jasnemu podziałowi przestrzeni dzieci łatwo się w niej odnajdują i zaspokojona jest ich naturalna potrzeba porządku. Meble i wszystkie inne przedmioty są na takiej wysokości, że dziecko może samo po nie sięgnąć i skorzystać. 

Przestrzeń podzielona jest na działy edukacji Montessori:

Icon

1. Kącik życia praktycznego

tu dzieci uczą się dbania o siebie i otoczenie, np. dmuchania nosa, zamiatania, przygotowania posiłku, podawania do stołu.
Icon

2. Kącik sensoryczny

tu dzieci mają do dyspozycji materiały rozwojowe doskonalące zmysły np. puszki szmerowe, woreczki zapachowe (np. z cynamonem, goździkami), kawałki materiałów o różnych fakturach itp.
Icon

3. Kącik matematyczny

tu dzieci zapoznają się z sekwencją, symbolami cyfr i pojęciem ilości.
Icon

4. Kącik sztuki i kultury

w tym kąciku dzieci zapoznają się też ze zwyczajami i kulturą swojego kraju oraz innymi kulturami, z którymi mają styczność (np. gdy któreś dziecko jest innego pochodzenia). Tu odbywa się praca z gliną, malowanie, tu jest też miejsce na taniec i grę na instrumentach.
Icon

5. Kącik językowy

tu znajdują się przede wszystkim książki, ważne, by miały prawdziwe fotografie.

Oprócz tego jest też przestrzeń na tzw. dużą motorykę, czyli głównie wspinanie się i zjeżdżanie na specjalnie przygotowanych do tego materacach i konstrukcjach drewnianych oraz plac zabaw. Proces kształcenia opiera się na zainteresowaniach, możliwościach i potrzebach dziecka.

Warto też wspomnieć, że w żłobku Montessori niekoniecznie mówi się o zabawkach i zabawie – mówimy raczej o pracy lub nauce. Choć dziecko taką edukację traktuje faktycznie jako rozrywkę i ma do dyspozycji różne zabawki, to jednak jego umysł wykonuje pracę i nabywa nowe umiejętności.