Skip to content Skip to footer

Misja Przedszkola EDUMONTESSORI

Naszą misją to przygotowujemy dzieci do świata jutra,
a rodzicom pomagamy w wychowaniu dziecka samodzielnego
i kochającego życie, w pełni wykorzystującego swój potencjał.

Wspieramy dziecko w jego naturalnym rozwoju, zgodnie z jego talentami i potencjałem.
Wspieramy naszych podopiecznych poprzez:
– wsłuchujemy się, jesteśmy obok z uwagą
S – słuchamy potrzeb
P – parafrazujemy
I – intencja i kontakt są dla nas ważne
E – empatia i emocje – widzimy i rozmawiamy o nich
R – rozwiązania od dzieci – sprawdzamy i słuchamy
A – akceptacja
Ć – ćwiczenia

Stworzyliśmy Dom EduMontessori, w którym wychowujemy dzieci
w wieku od 1 do 6 lat. Tworzymy przyjazną przestrzeń do rozwoju,
a my dorośli wspieramy dzieci w tej drodze.

Jesteśmy placówką, w której propagujemy wychowanie dzieci w wieku przedszkolnym i żłobkowym według założeń autorskiej koncepcji Idea Bycia. Edukację w przedszkolu prowadzimy zgodnie z metoda Marii Montessori. Podstawą tej edukacji jest uczenie się przez dziecko nowych umiejętności i nabywanie wiedzy przez działanie i ruch. Wychowanie młodego człowieka realizujemy poprzez bycia z dzieckiem w przyjazny sposób i tworzenie przygotowanego otoczenia, które odpowiada na potrzeby dziecka. Nauczyciel tworzy relacje z każdym dzieckiem i dba o to, żeby każde dziecko miało swoją przestrzeń do rozwoju w swoim tempie i w swoim czasie. Udaje się nam to osiągnąć poprzez indywidualną zabawę/ pracę dzieci z pomocami edukacyjnymi. Podstawą budowania relacji w grupie jest wzajemny szacunek.

Nauczyciel przygotowuje tak otoczenie, czyli klasę w której dziecko przebywa, żeby wszystko co jest dostępne na półkach było atrakcyjne dla dzieci w różnym wieku i poprzez zabawę dzieci mogły nabywać konkretne umiejętności. Czynnikiem niezbędnym w tym procesie jest poznanie dziecka i jego rodziny, zbudowanie wzajemnych relacji. Ważne jest poznanie zainteresowań dziecka i jego aktualnych potrzeb. Nauczyciel jest przewodnikiem i pomaga w poznaniu pomocy dydaktycznych, uczy jak z nich korzystać i planuje na podstawie obserwacji różne aktywności dla każdego dziecka indywidualnie.

W nasze placówce:

  • tworzymy ciekawe i inspirujące otoczenie;
  • dorośli budują bezpieczne więzi z dzieckiem i tworzymy sposoby na bycie z dzieckiem bez kar i nagród;
  • empatyczną komunikacja, którą się posługujemy na codzień, żeby budować kontakt;
  • propagujemy wychowanie przez przykład jaki daje dorosły, w myśl zasady, że małe dziecko nie przyswaja tego, co do niego mówimy wprost, natomiast obserwują zachowania i naśladują je;
  • jesteśmy zespołem placówek ogólnodostępnych, czyli przyjmujemy wszystkie dzieci, także te ze szczególnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi w miarę posiadania wolnych miejsc w danym roku szkolnym. W grupie przedszkolnej może być 2 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności;
  • nasza placówka ma charakter wielokulturowy, to znaczy jest otwarta dla dzieci wszystkich narodowości, ras oraz religii. Uczymy dzieci szacunku i tolerancji w stosunku do innych, bez względu na ich niepełnosprawność czy wyznawane poglądy. Zapoznajemy dzieci z innymi kulturami, pokazujemy jak żyją i świętują ludzie w innych częściach świata. Wychowujemy w duchu wartości chrześcijańskich. Uczymy dzieci religii poprzez Katechezę Dobrego Pasterza;
  • zajęcia z języka angielskiego odbywają się codziennie poprzez gry, zabawy i naukę piosenek oraz raz w tygodniu poprzez dzień angielski;