Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Zajęcia adaptacyjne to miejsce spotkań i zabaw z rówieśnikami.

Opieka nad dzieckiem prowadzona jest zgodnie z zasadami pedagogiki Marii Montessori.

Tworzymy w przedszkolu przyjazne więzi i uczymy dzieci jak budować relacje.